HENIEN AID PROJESİ (YENİ NESİL AŞEVİ)

SERVER tarafından planlanmış bu proje kapsamında; katkı maddesiz, hazır ve lezzetli yemekler,
ihtiyaç duyulduğunda raftan alınıp kullanılabilecek pratiklikte sunulmaktadır.

Yemeğin saklanması, taşınması ve teslim edilmesinin çok kolay hale getirildiği bu projeye ne ölçüde katkı sağlayabileceğimiz konusunda geribildirim beklenmektedir.

SERVER’in üretim ve dağıtım süreclerini sağlıklı planlayabilmesi için bu aşamada sayıların netlik kazanması önem arz etmektedir.

Proje kapsamında Ramazan ayında da “yeni nesil aşevi seferberliği” şeklinde dağıtımların gerçekleştirileceği bilgisi verilmiştir.

https://www.henienaid.com.tr/

https://bagis.mec.org.tr/bagis