Tag

olağan üstü genel kurul

Browsing

SAĞLIK VE YAŞAM DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının video konferans sistemiyle,
23 Aralık 2022 tarihinde, saat 19:00 salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı
takdirde çoğunluk aranmaksızın 29 Aralık 2022 tarihinde saat 19:00 ve aynı şekilde
aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin
tarih, yer, gündem ve saat bilgilerinin internet sitesi yoluyla üyelere duyurulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle rica olunur.