SAĞLIK VE YAŞAM DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının video konferans sistemiyle,
23 Aralık 2022 tarihinde, saat 19:00 salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı
takdirde çoğunluk aranmaksızın 29 Aralık 2022 tarihinde saat 19:00 ve aynı şekilde
aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin
tarih, yer, gündem ve saat bilgilerinin internet sitesi yoluyla üyelere duyurulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle rica olunur.

Gündem Maddeleri sırasıyla;

 • Madde 1
  Açılış ve Yoklama,
 • Madde 2
  Divan Heyeti Seçimi
 • Madde 3
  Dernek Tüzüğünde Yer Alması Gereken Maddelerin Görüşülmesi
 • Madde 4
  Dilek ve Temenniler Kapanış

Prof. Dr. Kazım KARAASLAN

SAYADER Yönetim Kurulu Başkanı

Yazar