Tag

Sağlık Saati

Browsing

Mesnevi, Mevlana’nın en çok bilinen, orijinali Farsça olup, birçok dile çevrilen eseridir. Mevlâna Mesnevisinde anlatmak istediklerini hikayelerle anlatmış olup, farklı ve güzel sembollere yer vermiştir. Biliniyor ki, Mevlâna diğer eserlerinde de sık sık semboller kullanmıştır.  Mevlâna, günümüzde İran-Afganistan civarında bulunan Belh şehri, 1207 yılı doğumludur. 1273 yılında, Konya’da vefat etmiştir ve türbesine defnedilmiştir.

Günümüzde ilaç ve aşı çalışmaları yapay zekâ olarak adlandırdığımız çalışmalar çerçevesinde yoğunlaşmaktadır. İlaç çalışmaları yalnızca ilaç geliştirme olarak düşünülmemeli, moleküler biyoloji çalışmaları olarak da düşünülmelidir.

İlaç üretim maliyetlerine bakıldığında 1950’lerde 1 milyar dolarlık bütçelerle 100’e yakın ilaç geliştirmenin mümkün olabildiği görülmektedir. Daha sonralarda, 1970’li yıllarda, Talidomid faciasından  (gebelerin bulantı önleyici olarak ilacı kullanmaları sonucu bebeklerde tespit edilen çeşitli ciddi doğumsal anomaliler) sonra ilaç geliştirme sürecinde ArGe ve klinik çalışmalara çok daha fazla ağırlık verilmiştir. Dolayısıyla artan ilaç geliştirme maliyetleri ile günümüzde bir ilacın ortalama üretim maliyeti 1,5-2 milyar dolarlık devasa rakamlara ulaşmış,  geliştirme süresi de 10 yıllara ulaşmıştır.

Açlığın bir diyet önerisi ile karşımıza çıktığı bu yıllarda aslında yüzyıllar öncesinde de bu yönde öneriler yapıldığını görüyoruz. Şöyle ki; İbni Sina ya hastalıkların en önemli nedeni sorulduğunda “Bir yediğini tam sindiremeden yeniden yemek yemek” olduğunu söylemiştir. İbni-i Haldun ise, “İnsanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür” demiştir.

İçecekleri ele aldığımızda alkollü ve alkolsüz içecekler var. Alkollü içecekleri bu programın dışında tutuyoruz. Alkolsüz içecekleri sınıflayacak olursak: su, çay, kahve, gazlı içecekler, enerji içecekleri, süt, meyve-bitki içerikli içecekler, zenginleştirilmiş su, sporcu içecekleri var.