Projemize destek olmak için;

Sağlık çalışanlarının ‘’sağlık çalışanları ve hasta mahremiyeti’’ konusunu sorumluluk olarak benimsemeleri hususunda özverilerini ve farkındalıklarını artırmak, bununla beraber hastalar ve sağlık çalışanları açısından en iyi koşulları sağlayacak tutum ve davranışların kalıcı hale gelmesini sağlamaktır…

Bu proje ile her bir sağlık çalışanına mahremiyet konusunun önemini hatırlatmak, sağlık çalışanlarının değişen çalışma şartları, yoğunlukları ve yorgunluklarına rağmen her hastaya gösterilen özverinin eşit olması bilincini canlı tutmak, hastaların mahremiyetin korunmasına yönelik taleplerini iletirken çekinebilecekleri empatisini kurdurabilmek ve bu konuyu sorumluluk olarak benimsemelerini sağlamak amaçlanmıştır…

Yazar