Duyurular

Olağan Genel Kurul Toplantısı

SAĞLIK VE YAŞAM DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının video konferans sistemiyle,
19 Nisan 2023 tarihinde, saat 22:30, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 29 Nisan 2023 tarihinde saat 22:30 ve aşağıdaki aynı gündemle yapılması uygun görüldü. Yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, gündem ve saat bilgilerinin internet sitesi yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri sırasıyla;

 • Madde 1
  Açılış ve Yoklama,
 • Madde 2
  Divan Heyeti Seçimi
 • Madde 3
  Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanması
 • Madde 4
  Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
 • Madde 5
  Dilek ve Temenniler, Kapanış

Prof. Dr. Kazım KARAASLAN

SAYADER Yönetim Kurulu Başkanı