Amaç: İnsan sağlığını tehdit eden, birçok kronik hastalığın
etyolojisinde yer alan ve küresel salgın haline gelen Obezite’yi;

 • Sebep ve sonuçlarıyla masaya yatırmak
 • Sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu
  olarak obezite ile mücadelede yerimizi belirlemek
 • Uzman ve akademisyenlerin tespit ve önerilerini rapor
  haline getirerek toplumsal düzeyde farkındalık oluşturmak
 • Toplum sağlığını koruyucu tedbirlerin alınması ve gerekli
  düzenlemelerin yapılabilmesi için ortaya çıkan raporu ilgili
  makamlara sunmak
Yazar