Sağlıklı Yaşam Tarzı

Akupunktur

İnsanı , hayatı, olayları     beş    unsur    temelinde    ve    zıtlarıyla    değerlendirme    sanatı

Aile hekimi ve Akupunktur uzmanı  Dr. A.Rumeysa Yılmaz ile konuştuk.

Akupunktur nedir?

Akupunktur geleneksel Çin metodu olarak bilinir.İnsanda enerji(can) ve kan dolaşımı sistemi vardır.Buna üçüncü bir dolaşım olarak bilgi (enformasyon)sistemini eklemek gerekiyor.Akupunktur, insan vücudundaki belirli noktaları (merkezleri) iğne veya benzeri araçlarla uyararak bu denge ve tedaviyi sağlar.

Akupunkturun en temel özelliği nedir?

Akupunkturun en ayırt edici temel özelliği bütüncül yaklaşım anlayışıdır.İnsan , yukarıda ifade ettiğimiz üç denge sisteminin kendi içerisinde ve birbirleri arasında, hatta dış çevresiyle iletişim ve etkileşim içerisinde olan bir bütündür.İnsandaki şikayetler bu bütünlük anlayışına göre yorumlanarak  tedavi edilir.

Akupunktur sanatının teorileri nelerdir?

Akupunktur asıl olarak üç teori üzerine bina edilmiştir.Birincisi kesintisiz bir şekilde devam eden enerji meridyenleri teorisi, ikincisi her şeyin zıddıyla beraber değerlendirildiği yin-yang teorisi, üçüncüsü ise , tabiatta var olan her şeyin , ağaç,ateş toprak,metal ve sudan meydana gelen beş unsurun muhakkak biri ile ilişkisi olması teorisidir.

Enerji meridyeni teorisinin önemi nedir?

İnsanlarda sağ ve sol taraflarda 12 ‘şer, vücudun ön ve arka ortasında birer olmak üzere toplam 14 kesintisiz enerji meridyeni vardır. Her bir meridyen bir organı temsil eder.Organlarımızın hastalıkları, kandan önce enerji meridyeninde kendini gösterir.Mesela kalbiyle alakalı şikayeti olanların kan değerleri normal bulunup hastaya “sende kalp ile ilgili problem yok” denebilmektedir.Oysa,akupunktur yoluyla teknik imkanlarla enerji meridyenleri gösterilmekte ve denge bozuklukları ölçülebilmektedir.Hastanın kalp enerjisi ve enerji meridyeni ile ilgili bozukluklar nedeniyle şikayetleri oluşabilir ve enerjinin dengelenmesi ile hastalığı iyileşebilir.

Yin-Yang (zıdların uyum ahengi) teorisinin önemi nedir?

Akupunktur tedavisine temel olan anlayışa göre tabiattaki her şey çift olarak yaratılmıştır.Bu çiftler ,birbirinin zıddı ve tamamlayanı olarak uyum ve ahenk içindedir.Zıddı olmadan tek başına ifade edilebilecek  hiçbir şey yoktur, her şey zıddı ile anlam kazanır.Gece-gündüzle,karanlık-aydınlıkla,kadın-erkekle,yeryüzü-gökyüzüyle,ahiret-dünya ile ifade edip anlam bulabilir.Akupunkturda , hastalığın gelişim ve oluşumunda ,yin-yang dengesindekiahenk ve uyumun bozulması en önemli sebep olarak kabul edilir.

Beş unsur teorisinin önemi nedir?

Tabiatta ağaç,ateş,toprak, metal ve su olmak üzere beş unsur(element) vardır.İnsanda ve tabiattaki her bir durumun bu beş unsurla bir  ilişkisi vardır.Mevsimlerin, yönlerin, hava tiplerinin ,renklerin,tatların,kokuların,seslerin,salgıların,duyguların her bir çeşidi ağaç,ateş,toprak,su ve metal unsurlarından birinin özelliğini taşır.Beş unsurun birbirini destekleme,kontrol etme ve engelleme özelliği vardır.Evrendeki her şeyi ölçülü ve dengeli kullanıp , beş unsurun doğru çalışmasını sağlayarak sağlığımızı korumamız mümkün olacaktır.Uzun süreli tek tip beslenme,unsurların dengesini ve giderek sağlığımızın temelini bozabilir.

Tabiattaki,mevsimlerdeki,iklimlerdeki,gece-gündüzdeki ritm ve biyolojik  saatininsan sağlığı açısından önemi nedir?

Evrende ve insanda ,ritim –biyolojil saat-vardır.Güneş ve ay,doğacağı-batacağı saatler ve yörüngelerinde hiçbir aksama olmadan saat gibi ahenkle çalışmaktadır.Mevsimlere uygun beslenmek, gece uygun saatte uyumak, gerekli saatte kalkmak,uyunmayacak vakitlerde uyumamak,geceleyin istirahat edip gündüz çalışmak,yemeyi-içmeyi günün belirli saatlerinde yapmak ,bunların hepsi bir ritm-biyolojik saat-dir. Biyolojik saati önemseyerek yaşayan,sağlıkla faydasını,önemsemeden yaşayan ise hastalıkla zararını görür.Dinlenmek için uyumak isteyen 22.00 den önce yatmalı,güneş doğmadan kalkmalıdır.Sağlıklı beslenmenin ilk şartı sabah kahvaltısını 07.00-09.00 arasında yapmalı,yediğinin zehire dönmemesi için akşam 20.00 den sonra yememelidir.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Akupunktur, felsefi temelleri,bilimsel alt yapısı, sanat ve tecrübe yönü çok geniş olan bir ilim dalıdır.Bugün ancak felsefi temellerinden bahsedebildik.İlerde kısmet olursa akupunkturun bilimsel alt yapısını , tedavi edilebilen hastalıkları ve hekimlik tecrübelerimizi aktarabiliriz.

Not: Yazının tüm hakkı hekime aittir. İzinsiz kopyalanamaz.