Yazar

Sayader

Browsing

Sağlık çok boyutlu bir kavram olarak ele alınır. Sadece bedensel bir iyilik hali sağlığı tanımlamaya yetmez. DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) tanımına göre de sadece hasta olmama hali olmayıp fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak da tam bir iyi oluş halidir. Bu iyi oluş hali, biliyoruz ki ailevi sorunlar diyebileceğimiz aile içi iletişimi de etkiler. Aile içinde bir noktada başlayan olumsuzluk diğer aile üyelerine de kolayca yayılır… Ve ev mesken olmaktan yani sakinleşilen yer olmaktan çıkıp çatışmaların, bitmek tükenmek bilmeyen tartışmaların yaşandığı bir arenaya dönüverir.

Mesnevi, Mevlana’nın en çok bilinen, orijinali Farsça olup, birçok dile çevrilen eseridir. Mevlâna Mesnevisinde anlatmak istediklerini hikayelerle anlatmış olup, farklı ve güzel sembollere yer vermiştir. Biliniyor ki, Mevlâna diğer eserlerinde de sık sık semboller kullanmıştır.  Mevlâna, günümüzde İran-Afganistan civarında bulunan Belh şehri, 1207 yılı doğumludur. 1273 yılında, Konya’da vefat etmiştir ve türbesine defnedilmiştir.

Ülkeler Hakkında Genel Bilgiler
Sağlık Sistemine Bir Bakış
Sağlık Bakanlığı, Tarihçesi ve Mevcut İşleyiş
Sağlık Politikaları ve Planlar
Ülkedeki Sağlık Kuruluşları
İlaç ve Eczacılık Tıbbi Cihaz ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Ülkedeki Covid Pandemisi
Sağlık Eğitimi
Gözlemlenen Sonuçlar

Günümüzde ilaç ve aşı çalışmaları yapay zekâ olarak adlandırdığımız çalışmalar çerçevesinde yoğunlaşmaktadır. İlaç çalışmaları yalnızca ilaç geliştirme olarak düşünülmemeli, moleküler biyoloji çalışmaları olarak da düşünülmelidir.

İlaç üretim maliyetlerine bakıldığında 1950’lerde 1 milyar dolarlık bütçelerle 100’e yakın ilaç geliştirmenin mümkün olabildiği görülmektedir. Daha sonralarda, 1970’li yıllarda, Talidomid faciasından  (gebelerin bulantı önleyici olarak ilacı kullanmaları sonucu bebeklerde tespit edilen çeşitli ciddi doğumsal anomaliler) sonra ilaç geliştirme sürecinde ArGe ve klinik çalışmalara çok daha fazla ağırlık verilmiştir. Dolayısıyla artan ilaç geliştirme maliyetleri ile günümüzde bir ilacın ortalama üretim maliyeti 1,5-2 milyar dolarlık devasa rakamlara ulaşmış,  geliştirme süresi de 10 yıllara ulaşmıştır.